עברית  |   English

מומלץ החודש
מאחורי השיריון הקשה מסתתר משהו רך . . .


על בני מזל סרטן ועל השפעת הילדות המוקדמת על חיינו.
 
האלמנט המשפיע על בני מזל סרטן הוא אלמנט המים, וככאלה הרגש הוא הדבר הדומיננטי בחייהם. כמים הם יכולים להיות עתים סוערים, עתים שקטים... כמים - הם שומרים ואוגרים זיכרונות... כמים הם מושפעים מאוד ממצב הירח, עד לגאות ולשפל.
בני מזל סרטן יהיו בדרך כלל אנשים שקטים, מכונסים בעצמם וביתיים. עולם הפנימי עשיר ועמוק. לא נראה דבר מבחוץ, רק לעתים רחוקות. הם אוהבים לאגור מיני דברים, חפצים, זיכרונות ותמונות. נוסטלגיים. מאוד מחוברים למשפחה ובעיקר לאמא. רכים.
בית מזל סרטן באסטרולוגיה (בית 4) מדבר על כל תחום המשפחה: כיצד היינו בתור ילדים, כיצד אנו בתור בעלי משפחה, קשרי הדם הקרובים וההדוקים. מאפייני האם. כל אותם דברים שהוטבעו בנו עמוק עמוק, משחר ילדותינו, עוד לפני שאפילו ידענו לתת להם שם.
אלה הם תחומים דומיננטיים מאוד אצל בני מזל סרטן, אשר לא שכחו דבר מזמן ילדותם.
גרם השמיים השולט על בני המזל הוא הירח: משתנה תמיד, כמו הרגשות של מזל הסרטן, משקף את אור השמש ואינו קורן מאורו שלו - כמו בני מזל סרטן הביישנים, נמצא קרוב-קרוב אל אמא אדמה, כמו תינוק קטן שעוד פוחד להתרחק, עד שיגדל מעט...
באסטרולוגיה הירח מסמל את עולמינו הלא מודע. וכך באה לידי ביטוי הפסיכולוגיה של הגיל המאוד מאוד מוקדם שלנו, עליה גם מדבר בית 4 וממנה באים בני מזל סרטן: למעשה הדברים שהשפיעו עלינו ביותר הם אותם דברים שאיננו זוכרים מן הילדות המוקדמת ביותר שלנו: ריחה של אימנו, מה ששמענו/ראינו/חווינו מוקדם בבית (עלינו, על העולם...). אותם דברים שהוטבעו בנו מגיל צעיר, טרם יכולנו להחליט בעצמינו אם הם נכונים או לא, הם שמשפיעים ביותר על תפיסת עולמינו, וכך מבלי משים, משפיעים דרך תת המודע שלנו כמעט על כל צעד שנעשה, וכמובן בעיקר על חיינו הרגשיים ועל תפיסת המשפחה שלנו. 
כמו הירח המשקף את אור השמש, כך גם אנו השתקפות של הורינו. 
הפנינה היא אבן החן המייצגת את בני מזל סרטן, וגם היא נוצרת במעמקים, בשקט, סגורה בתוך צדפה בחלקו החבוי של הים. טמונה, עד אשר מתגלית זוהרת ויפהפיה.
בחודש מזל סרטן יש לכולנו (בני כל המזלות) אפשרות לגעת ממש באותן פסיכולוגיות עמוקות שעיצבו את חיינו. זהו חודש שבו אנו רכים יותר ועדין יותר. ילדיים יותר. יש בחודש זה אפשרות להתחבר לתדר של ריפוי בכל הקשור לילדות המוקדמת שלנו, הקשרים עם האמא שלנו והאופן בו אנו תופסים את מושג המשפחה.

* הכותבת היא אסטרולוגית בעלת ניסיון רב, מפתחת שיטת "אסטרולוגיה הוליסטית".
לקריאה נוספת באתר של קרני צור http://www.astrologia.goop.co.il/